A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy AnnaK063
      lakóhely: Nagytapolcsány
született :1793.05.27 Nagytapolcsány meghalt :1870.06.03 Nagytapolcsány
apa : Komlósy Ferenc anya : Penninger Katalin
ág :K - tapolcsányi töredék nemzedékszám :2
Házasság :
Radimeczky Valér ( 1813-10-03 - )
Laczuska József

Keresztelési anyakönyve anyjának csak a keresztnevét tartalmazza, azonban származása így is azonosítható.
Első házasságát 1813. okt. 3-án Radimeczky Valérral kötötte, e házasságból  R. Mária(1818), Ferenc(1821), János(1823), Zsuzsanna(1826), Katalin(1829) és Anna(1833) gyermekei születtek. Megözvegyülve új házasságot kötött;  Laczuska József özvegyeként halt meg.
 Katalin lányuk keresztszülei testvérbátyja Komlósy Ferenc és felesége Penninger Katalin.

Fennmaradt három lánya örökösödési ügyéről  szóló sajtóközlemény:
 

"Mindazok, kik néhai f. 1870. évi junius hó 3-án végrendelet nélkül elhalt, előbb Laczuska, utóbb Radimovszky özvegye szül. Komlósy Anna után fenmaradt, és a n-tapolcsáni 43. sz. tlkjkben I. polg. birtok, 1 sorsz. 34/a szám alatti házból, és + az 1—11 és 15 sorszámok alatti szabad telkü szántó földekből álló hagyatékra netán örökösödési igénynyel birnak, fölhivatnak, hogy azt jelen hirdetmény közzétételétől számitott 46 nap alatt alulirt tszéknél annál bizonyosabban bejelentsék, mert különben ezen hagyaték az elhunytnak törvényes örököseiül jelentkezett három leányának, u. m : Radimovszky férj. Markovics Zsuzsanna. Radimovszky férj. Ficzik Katalin, Radimovszky férjezett Doszkoy Anna nagy-tapolcsányi lakosnőknek egyenlő 1/3 részben biróilag tulajdonul átadatni fog. Nyitramegye polg. tszékének 1870. September 19. tartott üléséből ." [ BUDAPESTI KOZLÖNY 1870-11-13 ] (a közlemény a férjek sorrendjét hibásan adja meg)
Családfa részlet nézete :
Komlósy Ferenc
~1755 - <1838
Penninger Katalin
~1765 - 1838
Komlósy Anna
1793 - 1870
Radimeczky Valér
~1790 - 1838

Laczuska József
~1790 - <1870


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.