A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósi LászlóX034
foglalkozás : katona
született :1918.04.19 Arad
apa : Komlóssy(Koch) Ágoston anya : Szabó Amália
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2

Létéről [ A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tiszti és altiszti kara

1940–1945"] az alábbiak szerint tudósít:

  "1918. április 19-én született Aradon. Édesanyja: Szabó Amália Anna, édesapja: Komlósi Ágoston. 1942. október 5-én vonult be tényleges katonai szolgálatra a kolozsvári IX. híradó-zászlóalj Szamosújváron állomásozó könnyűvezetékes századához. A tartalékos tiszti iskola I. évfolyamát "Jeles" eredménnyel 1943. május 25-én végezte el. Ezt követően a 27. székely könnyű hadosztály híradószázadához vezényelték, amelynek kötelékében 1944. április 22-én a keleti hadszíntérre vonult. 1944. május 1-jén hadapród őrmesterré nevezték ki. Mint vezetékes szakaszparancsnok részt vett a galíciai, az erdélyi és magyarországi hadműveletekben. 1944. október 1-jén tartalékos zászlóssá nevezték ki. Csapattestével osztrák területre vonult vissza, ahol amerikai hadifogságba esett. Hazafelé jövet május 10-12-én, Búcsúhely környékén a szovjetek elfogták. A soproni hadifogolytáborba került, ahol tüdőgyulladást kapott és ennek köszönhetően fogva tartói szabadon engedték."  

Apja neve és aradi születése alapján azonosítjuk.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy(Koch) Ágoston
1879 - >1937
Szabó Amália

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.