A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Kovách Mihály
      lakóhely: Munkács, Kispest
született :~1875
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Róza

1903-ban a munkácsi iskolában tanító, áthelyezik a szkárosi iskolába, majd onnan 1904-ben Kispestre. Ekkor már házas.
Kispesten a Petőfi utczai állami elemi fiúiskola tanára, 1916-ban innen vonul be katonai szolgálatra.Hamarosan halálhírét keltik, melyet a sajtőban őmaga cáfol: "Megcáfolt halálhír. Kovách Mihály tartalékos zászlós, kispesti állami tanítóról az egyik tanügyi lap tévedésből azt irta, bogy a harctéren elesett. Kovách most annak közlésére kér fel bennünket, hogy bármennyire dicső volna is őreá nérve a hősi halál, az arról szóló hir téves. A harctéren van és jó egészségnek örvend. " [PESTI NAPLÓ 1916-01-27]
1918-ban a 32. honvéd gyalogezred főhadnagyává léptetik elő.

Az alábbi hír valószínűleg az apjára vonatkozik, és valószínűsíti Róza férjének kárpátaljai származását: " A pest- vidéki kir. törvényszék, mint polgári bíróság közhírré leszi, hogy Kovách Mihály Huszton, 1831. évben született, róm. kath.pestújhelyi lakost saját kérelmére — az 1877. évi XX. t.-c. 28. pontjának c) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Budapest, 1941. évi december hó 17. napján. A pestvidéki kir. törvényszék".

 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Róza
~1870 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.